ราคาชุดน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

 
หมายเหตุ : ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
           ราคาอาดเปลี่ยนแปลงได้โดยมิอาดแจ้งล่วงหน้าได้


การคำนวนหารุ่นที่ใช้

น้ำร้อนที่ผลิตได้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อวัน 65 องศา เซลเซียสโดยปกติอัตรา
การใช้น้ำร้อนอาบต่อคนที่อุณหภูมิ
65 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากับ 40 ลิตรต่อวัน
ถ้าบ้านพักมีคนอยู่ 3 คน จะใช้ปริมาณน้ำร้อนอาบ เท่ากับ 40 x 3 = 120 ลิตรต่อวัน 
ดังนั้น ต้องเลือกรุ่น S-150 ซึ่งสามารถผลิตน้ำร้อนได้ 150 ลิตรต่อวัน

บริษัท สามารถโซล่าเซ็นเตอร์ จำกัด

ติดต่อเรา

  • บริษัท สามารถโซล่าเซ็นเตอร์ จำกัด
  • ที่อยู่. 53/4 หมู่ 1 ถนน356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • 035-951448 , 098 284 9997
  • samartsolarcenter@gmail.com
  • https://www.facebook.com/samartsolarcenter/
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก
  3. ตะกร้าสินค้า